„Love story“ v Praze

Ve starobylém srdci Prahy, kde se západy slunce třpytily na hladině Vltavy a historie dýchala ze všech kamenných zdí, se odehrával příběh lásky mezi dvěma lidmi – love story.

Mladá dívka s úsměvem jako paprsek slunce a očima, do nichž se ztrácel každý, kdo se na ně podíval.

Jeho oči byly jako dveře do neznámých světů a jeho hlas zněl jako melodie, která zněla z hlubin minulosti.

Jejich setkání bylo jako spojení dvou částí starobylého města, které se doplňovaly. Postupně se jejich cesty začaly splétat dohromady a Praha se stala svědkem jejich rostoucí lásky. Procházeli se ruku v ruce pod měsícem, sdíleli polibky pod starobylými stromy a svěřovali se jedni druhým svými snech. Každý okamžik byl jako kapka vody do kamenem tesaného jezera, která vytvářela kruhy, jež se šířily daleko.

Karlův most, Národní Divadlo, Pražský Hrad, Love story

Nejnovější focení

Rodinné focení v ateliéru
Svatba Malý Oslov